N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

זולי ולירון מור

הבחירה של יולי קורן

דוד של אביגיל ואשתו שאימצו למשפחתם את אביגיל והאחים שלה.

אנשים מהממים מעוררי השראה

עברו תופת וגהינום והם כ"כ שקטים ומכילים

זה היה להם כ"כ ברור שהם מאמצים את הילדים. אחרי "עובדה" לא הפסקתי לבכות

אני מעריצה אותם ובשבילי הם הסמל של המלחמה הזו