N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמי ותחנת ריענון שוקדה

הבחירה של נעמי סעדה

במשך חמישה חודשים ניהל סמי ביד רמה תחנת רענון והכנת כריכים לחיילים

נקודה התחנה נוהלה משוקדה והכינה ביום מאות כריכים, מרקים, שקשוקות, ופינוקים הן לחיילים שיצאו מעזה וישבו שם להתרענן והן לרס"פים שאספו כריכים טריים והכניסו לבפנים.

התחנה ריכזה בתוכה מתנדבים מכל הארץ ויצרה פסיפס מרהיב של אנשים שנכנסו למקום ויצאו ממנו טובים יותר, חברים יותר, מאוחדים יותר.