N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גיא הוכמן, שי גראוכר, ליאור נרקיס, עומר אדם, אייל גולן, חנן בן ארי

הבחירה של נחמה כהן

מגיע להם

תרמו ועדיין תורמים להעלות את המורל ... עסקו בחסד ובתרומות לחטופים, לחיילים, לפצועים, לאלמנות ויתומים.

ערכו חתונות בביתם בכספם וכולי...