N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועה תשבי

הבחירה של אהובה חיים

כי היא הייתה המסבירה הכי טובה בעולם והכול ללא תמורה, בהתנדבות. אנחנו אוהבים אותה ומגיע לה כל הכבוד. לא שוכחים אותה, שיירבו כמוה בישראל.