N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

המפונים

הבחירה של מרים פרץ

מאות אלפי המפונים מצפון ומדרום הם הראויים ביותר להדליק משואה בערב יום עצמאות זה.

אלו שנעקרו מבתיהם והשתדלו להמשיך ולאחוז בשגרת חייהם, אלו שנאלצו לעזוב מאחור את בתי הספר ואת מקומות העבודה, אלו שנעו ונדו ממקום למקום - ועדיין לא זנחו את השאיפה לחזור הביתה.

הם שהתמודדו עם שבר התלישה והעזיבה, ושמרו על אופטימיות.