N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חגית ריין

הבחירה של פרבמן רות

חגית ריין היא אמו של בניה ריין הי"ד הגיבור. חגית פקדה בתים רבים של חיילים שנפלו במלחמת חרבות ברזל כדי לחזק את המשפחות שהצטרפו למשפחת השכול ולספר להן על ההתמודדות שלה בשכול. בלי כל הכרות מוקדמת, הופיעה בבית משפחת טויטו כדי לנחם אותם על נפילתו של הבן סרן אייל מבורך טויטו הי"ד שנפל בעזה ב-22.1.24. בדמותה המרשימה הפכה למרכז של מעגל גדול של מנחמים שעמדו והקשיבו לדבריה.