N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ניצן סלע מבית השיטה

הבחירה של רונית יניב

ניצן ירד לכפר עזה עם מספר חברי משק כדי להתחיל לשקם את גינות החברים. הוא מתגורר בבית הילדים כבר למעלה מחצי שנה ובכל שבוע מגיעים מתנדבים נוספים לעבוד איתו. הייתה לי הזכות להיות איתו כמה ימים. אישיות נדירה עם נתינה ללא גבולות.