N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן חדד ז"ל

הבחירה של גאל ל.

כחבר כיתת הכוננות של קיבוץ בארי, ב-7 באוקטובר איתן חדד ז"ל לקח איתו לקרב חייו את כל האנרגיה הגדולה הזו שהייתה לו, והיא הספיקה לו כדי לצאת מהבית עם השכפ"צ עשר דקות אחרי מטח הטילים הראשון, להגיע למרפאת הקיבוץ ולהילחם "כמו אריה" 7 שעות ערוכות במחבלים שחדרו לבארי, עם כוח ונחישות עצומה עד הכדור האחון. איתן נלחם במחבלים כמו שהחיים נלחמים במוות. ומתוך כוח הלחימה והעמידה הזה, איתן הרג עשרות מחבלים והציל עשרות חברי קיבוץ שבוודאות היו נרצחים או נחטפים גם הם. איתן היה איש מסור לכל מסימה והגן על המשפחה על החברים ועל הקיבוץ שלו שכל כך אהב.