N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנית חפוטה

הבחירה של עידית טל

מנהלת עמותת מאיר פנים באור עקיבא. מסירות והתנדבות שעות אין קץ. מעבר לזה, דואגת לכל צרכי אור עקיבא, עוזרת בכל תחום, עוזרת גם לבעלי מוגבליות - כל כולה נתינה היא וכל המשפחה, אין כמוה, לב ענק ונתינה אינסופית.