N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לידור אסולין

הבחירה של לילך אסולין

הבן הגיבור שלי נלחם בגבורה 120 יום ברציפות בעזה בחטיבת הצנחנים. הם לא ראו בית כ-100 יום ברצף. חטיבת הצנחנים היא החטיבה היחידה שנלחמה ברצף כל כך הרבה זמן. הוא הגיבור שלי, הוא וכל החברים שלו מהחטיבה. זו תפארת מדינת ישראל.