N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איילת, נילי וחנה

הבחירה של ידין גלמן, שחקן

את המשואה שלי אני רוצה להעניק לאחותי איילת, אחותי השנייה נילי, וגיסתי חנה.

אח שלי אריה הוא מפקד צוות בחטיבת הקומנדו 551 והיה בעזה 120 יום. אשתו חנה, אשת קריירה בהייטק, החזיקה את הבית ושלושת הילדים המושלמים שלהם.

הגיס שלי, קצין מבצעים בגולני, היה על גבול לבנון במשך 150 יום, ואחותי איילת, מנהלת תיכון בירושלים, החזיקה את הבית, הקריירה ושלושת הילדים המושלמים שלהם.

נילי, גם אם לשלושה ילדים, באה כל שבוע לבית חולים כדי להיות איתי אחרי שנפצעתי בהיתקלות עם מחבלים.

אחיות שלי, גיסה שלי, אח שלי, גיסים שלי, המשואה שלי בשבילכם.