N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בי"ס רימון

הבחירה של דיויד ברוזה, זמר

אני בוחר להשיא משואה לכבוד בית הספר למוזיקה "רימון" והפרויקט "רימון ומרחב מרפא", שבמסגרתו מתקבצים שורדי נובה ומקבלים הנחיה לכתיבת שירים תחת הכוונה של נשיא בית הספר יהודה עדר, ארי גורלי ואיתן וקשל, בניהולה של רוני קורל.

השירים משקפים את עומק הסערה בה הנפש נמצאת והאומץ לספר ולחלוק עם העולם את הכאב והטראומה. השראה גדולה.