N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מיכל ברקאי ברודי

הבחירה של יובל שרף, שחקנית

אני בוחרת להשיא משואה לכבוד מיכל ברקאי ברודי, יזמת חברתית לקידום נשים, מרצה, כותבת ומייסדת מכינת עלמה וקהילת "הסיסטרהוד".

כשפרצה המלחמה ובעלה נקרא לחזית בצו 8, נדמה היה שכל הטייטלים נמחקו ומיכל נשארה לבד עם שני ילדים קטנים, בהריון מתקדם, בתפקיד השקוף של "אשת מילואימניק".

לאחר שבועות של תחושת שקיפות קשה של האימהות האמיצות של העורף, יצאה מיכל להשמיע את קול נשות המילואימניקים. אלה המחזיקות בגבורה את העורף כדי שהחזיתות הרבות של המלחמה הקשה יוכלו להתקיים ולנצח.

מיכל משמיעה קול של עשרות אלפי נשים, קול של תקווה ועוצמה לצד פגיעות ושיתוף באתגרי החיים של משפחות המילואימניקים שהן הגב של כולנו.