N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנה דהן כהן

הבחירה של שרה ברק

מאז תחילת המלחמה אילנה פתחה את ביתה וניהלה בו מטבח שהכין מאות מנות אוכל לחיילים, למשפחות חיילים ולמפונים.

בתחילה החומרים נרכשו על-ידה בעזרת בני משפחתה ובהמשך התגייסה קהילת יבנה לממן חומרים ולעזור בכל ההכנות ושינוע הארוחות ליחידות.

עם שחרור היחידות שנהנו מהמטבח שלה, המטבח נסגר, אבל השבוע הם גויסו מחדש ואילנה הזדרזה להכין להם ארוחת שבת.

בזכותה התגבשה קבוצה גדולה של מתנדבים שנכונה לעזור לקיים כל בקשה.