N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארגונים שייסעו למשפחות נפגעי פעולות איבה

הבחירה של מרים נוימן

היו כמה ארגונים שחשבו צעד אחד קדימה על ליל הסדר אחרי שבר ועל משפחות שאיבדו את ביתם..יקיריהם

והלילה הזה הוא לילה כל כך משפחתי

וזה מעורר השתאות איך רגישות והתארגנות מראש הרימו לאנשים ולו במעט את המורל ונתנו כוחות.