N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

"אחים לנשק"

הבחירה של ירדנה ארזי, זמרת

הגיבורים שלי הם "אחים לנשק".

עם פרוץ המלחמה, הארגון, שפעל עד אז במאבק על הדמוקרטיה, התגייס כולו למען המפונים, המילואימניקים, משפחות החטופים, הלוחמים, החקלאים, התלמידים ואפילו בעלי החיים.

למדנו מהם שברגעי משבר כולם בשביל אחד, ואחד בשביל כולם.

זו בעיניי הישראליות במיטבה. אני מצדיעה להם.