N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

התצפיתניות בצה"ל

הבחירה של גילה אלמגור

את המשואה שלי אני רוצה להשיא לכבודן של התצפיתניות.

המלחמה הארורה שנחתה עלינו הוכיחה לנו שנשים הן כוח ועוצמה שלא ידענו עד כה.

התצפיתניות, אותו קומץ צעירות שידעו לזהות את התכונה יוצאת הדופן מעבר לגבול, ידעו להעיר ולעורר את הפיקוד ומי שמעליהן - אלא שאיש לא שעה לאזהרות שהן טרחו להשמיע שוב ושוב. אולי אפשר היה למנוע את המלחמה אם היו מקשיבים להן, ואולי המלחמה לא הייתה נראית כפי שהיא כעת.

גם במהלך המתקפה, כשנותרו בחמ"ל חיילות בודדות, הן ידעו לקחת פיקוד ולהמשיך בקרב פנים אל פנים מול המחבלים.

התצפיתניות, חיילות צעירות, כמעט נערות אבל כבר לא ילדות, הן גיבורות.

המשואה שלי מוקדשת לכן, בנות יקרות ואמיצות.