N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של ציפי ביטון

אדם מדהים, חכם ורגיש, עשה לילות כימים כדי להעביר לנו את המידע, בכל שעה ובכל מצב.

תמיד באדיבות ובמסירות אין קץ.

אם לא הוא, לא יודעת מי יותר ראוי ממנו.