N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית אורן גונדרס

הבחירה של ד"ר חזי לוי מנהל בי"ח ברזילי

אני בוחר בעירית אורן גונדרס להשיא משואה. עירית מוכרת לי שנים רבות, עוד משירותה בצבא הקבע, ולאחר פרישתה כיוון שאנחנו גרים באותו יישוב.

עירית הקימה יש מאין עמותה שנקראת ״אור למשפחות״, כשכל המטרה היא לתת אור, חיוך וטוב למשפחות שכולות. היא עושה דברים מדהימים ומרגשים כבר שנים רבות, מדאגה לכל משפחה ולכל צורכי המשפחה, דאגה לבריאות המשפחה, טיולים למשפחות שכולות שמעלים חיוך על שפתותיהן ואור בעיניים. כשם העמותה ״אור למשפחות״, אירועים לחגים, אירועים בנוכחות גדולי המדינה ואומנים.

לאחרונה קיימו טיול של משפחות שכולות ממלחמת חרבות ברזל לחו״ל, למקומות שבהם הם יכולים להיות ביחד, לשמוח, לחייך ולרגע קטן לברוח מהעולם האפל שבהם נקלעו אליו.

אני חושב שהיא עושה דברים, בעיניי, קדושים. שנים רבות היא לא מרפה, היא הייתה גם מעורבת ביצירת אפשרויות להפריה מזרע נופלים שנקצר, ועזרה להם לעשות את זה בעלות נמוכה. בקיצור, בעיניי היא פשוט גיבורה שנותנת תוכן לחיים של משפחות שכולות, עושה ככל יכולתה, רותמת את גדולי האומה למיזם הזה שנים רבות ואכן היא אור למשפחות ואור לעם שלנו.