N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הרמטכ"ל הרצי הלוי

הבחירה של שלמה לפידות

הרצי הוציא את עם ישראל משואה לתקומה. הוביל מהלכים צבאיים למופת, שהחזירו לעם ישראל את הגאווה, את תחושת הביחד ואת התקווה שבסוף נוכל לחזור לשגרה.

הרצי מנהל מערכה רב זירתית הכוללת זירות שטרם התמודדנו מולם באופן ישיר ועושה זאת בקור רוח וגבורה.

הרצי חי את החיילים בשטח ומבלה שעות רבות איתם בקו הלחימה. הרצי עומד איתן וזקוף כנגד התקפות מחפירות מצד פוליטיקאים שבהתקפות אלה מביאים לביטוי את כוחם הפוליטי ואין להם כח אחר.

אין אדם ראוי ממנו להשיא משואת הגבורה, הכח והשכל, היכולת לחבר את צבא העם ולהוביל אותנו לתקומה.