N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כוחות הביטחון המחלצים

הבחירה של לואיס הר מניר יצחק

אני בוחר להשיא משואה לכבוד כוחות הביטחון ולכל מי שהשתתף בחילוץ שלנו, למי שהביאו אותנו בריאים ושלמים הביתה.

אני כל כך שמח שאף אחד מהם לא נפגע, זה נס גדול. שתדעו שאני הרגשתי את הלב של כל אחד מהם, לא רק את התרגילים (הצבאיים) שהם למדו והתאמנו עליהם, אלא את הלב של החיילים.

אני לוקח את זה איתי לכל החיים.

(לואיס הר, נחטף ב-7 באוקטובר מניר יצחק ושוחרר לאחר 129 ימים בשבי)