N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוטרי תחנת שדרות

הבחירה של אלון דוידי, ראש עיריית שדרות

אני מדליק משואה לכבודם של שוטרי תחנת משטרת שדרות שהפגינו גבורה עילאית ב-7 באוקטובר, עת סיכנו את עצמם על מנת להגן על העיר שדרות ותושביה.

עם תחילת האירועים קפצו לתחנה כל שוטריה מבתיהם במטרה לסייע לשוטרים שכבר היו בתחנה להתגבר על עשרות המחבלים החמושים במיטב התחמושת. לצערנו איבדנו בקרבות 10 שוטרים, בהם 6 מתושבי העיר ולנצח נזכור אותם ואת גבורתם.