N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הילה בורג

הבחירה של אביב אברהם צ׳פט

הילה היא המורה שלנו למתמטיקה והיא מורה ממש טובה ואכפתית.

היא מלמדת ממש טוב ואנחנו חושבים שמגיע לה להשיא משואה כי היא עוזרת לנו המון ובזכותה אנחנו מצליחים ומקבלים ציונים טובים גם אם זה נושאים מאוד קשים.

בנוסף, היא מורה לחיים ומנטורית.