N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי ביר, איחוד הצלה

הבחירה של שלום אסייג, שחקן וקומיקאי

אני בוחר להשיא משואה לכבוד אלי ביר, נשיא "איחוד הצלה". על עבודת הקודש שעשה הארגון ב-7 באוקטובר תחת אש