N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צוותי הרפואה

הבחירה של אביגדור קהלני, גיבור ישראל ושר לשעבר

אני בוחר להשיא משואה לכבוד כל צוותי בתי החולים. הרופאים. האחיות. ורוצה לומר להם תודה על הטיפול המסור בחיילי צה"ל שנפגעו לאחרונה.