N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פרופ' יצחק קרייס

הבחירה של יוסף צ'חנובר, כלכלן וחתן פרס ישראל

אבקש להשיא משואה לכבודו של פרופ' יצחק קרייס, מנכ"ל המרכז הרפואי על שם שיבא בתל השומר, על פועלו לפיתוח המרכז הרפואי והצבתו בין המוסדות הרפואיים המובילים בעולם ובאמצעותו שלוחה ברכה לכל צוותי הרפואה בבתי החולים ובמוסדות הרפואיים בארץ על מסירותם וטיפולם יוצא הדופן בחולי ונפגעי מלחמות ישראל.