N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של צביה מזרחי

עיתונאי בחסד עליון.

תפקד במלחמה באופן מושלם.

רגיש, איכפתי, מקצועי, אוהב הארץ והאדם, ציוני ברמ"ח אבריו ובעיקר בן אדם.