N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארגון אחים לנשק

הבחירה של אילן קופרברג

יצאו לרחובות למען הדמוקרטיה בחודשים שקדמו למלחמה, חטפו השפלות, מכות, מכתזיות ומכונת רעל תקשורתית.

עם פרוץ המלחמה, היו הראשונים שהתעשתו. כארגון, חדלו את המחאות והקימו חמ"ל ענק לעזור לחיילים ולנזקקים בעוטף ובכלל, מילאו את החלל מול שיתוק משרדי הממשלה בימים הראשונים.

ומי מהם שגוייס, התייצב למילואים ללא שאלות ונלחם עבור המדינה. הכל בהתנדבות, ע"ח זמנם הפרטי, משפחתם וכספם. כשכולם בירברו מה צריך...הם עשו מה שצריך!!!