N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צבי יחזקאלי

הבחירה של ענבר דוידיאן

כי האדם הזה פוקח להמון יהודים את העיניים.

ידען בחסד, מומחה למזרח התיכון. ערביסט מקצוען.

הלוואי שהיו משתמשים בידע שלו וכמובן יהיה בעל השפעה על ההנהגה המדינית.

אמן. תודה צביקה. כל הברכות.