N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ד"ר אסי שרון

הבחירה של ד"ר אורנה רוזנבלט

ד"ר אסי שרון מפקדת על יחידת רופאי שיניים מתנדבים בזיהוי חללים במסגרת מז"פ. היחידה (בה אני חברה ושהייתי שותפה בבנייתה) מונה 32 רופאי שיניים מתנדבים במשטרת ישראל בזיהוי קורבנות אסון.

היחידה הוקמה בשנות ה-90 ומאז ועד היום עוסקת בזיהוי קורבנות של תאונות פיגועים ואסונות רבי נפגעים בארץ ובחו״ל.

החל מה-7.10 היחידה פועלת באופן יום יומי . כיום עומדת בראש היחידה ד”ר אסי שרון שקיבלה על עצמה להנהיג את היחידה בתחילת המלחמה ומאז עסוקה יום ולילה בניהול הפעילות הבלתי פוסקת של היחידה.

היחידה זיהתה מספר גדול של קורבנות, שלולא הזיהוי על פי שיניים היו מוגדרים עד היום כנעדרים. רופאי השיניים מוזעקים בהתראה קצרה, מבטלים ימי עבודה או תכניות אישיות ומגיעים למחנה שורה או למכון לרפואה משפטית על מנת לבצע זיהוי מדעי ומדויק של נפטרים, ובכך לאפשר את הבאתם לקבר ישראל.