N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אייל מאירוביץ

הבחירה של קרן מעוז

אייל פתח את החמ״ל האזרחי בציפורית שבצפון. חמ״ל שלאורך כל תקופת המלחמה דאג להעביר לחיילים דברים שחסרים להם החל מציוד אישי ועד ספריות, משחקים, ריהוט ועוד.

אייל נמצא שם כל יום כל היום, מתמסר למשימות ולבקשות החיילים. אייל בהחלט ראוי. תודה.