N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דורי בן זאב

הבחירה של חמוטל עפרון

מאז שפרצה המלחמה עד עצם היום הזה התגייס דורי לרדיו

כל בוקר הוא משדר שעתיים בין 7 ל-9 ובימי ששי בין 4 ל-6 בתחנת הרדיו 88fm.

דורי ראוי לכל שבח והמשואה שלי בשם המאזינים וכל אוהביו היא לכבודו