N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טשאגר טוואבה

הבחירה של יהב רוזנפלד

הציל משפחות בטבח בקיבוצים בעוטף עזה

נלחם בבסיס של הגדוד שלו (גדוד 13), איבד חברים והמשיך לפקד הלאה אחר כך המשיך להילחם בתמרון הקרקעי בעזה