N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן

הבחירה של סבילה זליג הרניק

אמא של רומי היא הנציגה של משפחות החטופים

היא נלחמת כדי שהילדה שלה ושכל החטופים ישובו הביתה