N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביגיל שלזינגר

הבחירה של ליאור שלזינגר

אביגיל, יחד עם חמישה חברים, מתנדבת מחודש אוגוסט האחרון בקהילה היהודית בלונג איילנד, ארצות הברית, במסגרת שנת שירות של הסוכנות היהודית.

אביגיל, יחד עם השליחים והצוות במרכז למען ישראל עושים לילות כימים בפעילות עם הילדים והמבוגרים בקהילה היהודית, ופעילים מאד בפעילות למען ישראל ונגד אנטישמיות, ובעיקר במאמץ להעלאת המודעות לשחרור החטופים.

אנחנו גאים באביגיל ובכל החברים בקהילה, ומחכים להם בבית בגאווה גדולה.