N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של רות גזלה

היה רגיש ואכפתי ביום ה-7/10 וניסה לעזור ולהרגיע את כולם ששהו בבתים ובממדים מתוך זעזוע עמוק בנפשו