N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ראשי ארגון אחים לנשק

הבחירה של צפרירה קדמון

הגוף הראשון והעיקרי שהתארגן מהר בימים הראשונים למלחמה, פתח חמלים לטובת מפונים, אירגן ציוד לחיילים, תמך בקשישים, דאג לניצולים , ולמעשה עשה הכל במהירות וביעילות, לכל מי שצריך, ובכל מקום. הגוף הזה היה נוכח במקום בו היה צורך מיידי ועזרה, ותפקד במקום הממשלה שנשארה משותקת.

בהמשך ועד היום מסייע גם לבעלי משקים בדרום ובצפון. אם זו לא ערבות לטובת אזרחים, מהי ערבות?

הם הגיבורים שלי