N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל ספולדינג

הבחירה של אורנה זיו

קומיקאי מפורסם בארה״ב שמקדיש את זמנו ואת הרשת החברתית שלו להסברה למען ישראל באופן ציני ולעיתים הומוריסטי משולב בידע רב