N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של נורית וקנין

רמי עזר למאות ילדים ממסיבת הנובה והציל אותם מהתופת. הם ראו בו את התקווה האחרונה ודמות ראויה להערצה. הוא הכי ראוי להשיא משואה ביום העצמאות על הגבורה שבלהציל מאוד ילדים שבאו לרקוד ולשמוח בנובה.