N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נפתלי בנט

הבחירה של שלומית אדם

עשה את מה שלא עשה אף אחד מראשי המפלגות האחרות ושבר מוסזכמות מסורתיות בשביל איחוד בע"מ. ללכת נגד המוסכמות בפוליטקה זה הכי קשה והוא שילם על כך מחיר, אבל הוכיח לכולנו במיוחד כיום שהדבר אפשרי. חבל שה"תפוחה רקובה" אחת במפלגתו הרסה לכל עם ישראל. מקווה שתקבל את מה שמגיע לה.