N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של תמר יוסף

רמי דוידיאן ממושב פטיש סיכן את חייו ובאומץ רב הציל צעירים רבים ממסיבת הנובה..ואף אירח אותם בביתו. בזכותו חיי רבים ניצלו.

לצערנו הרב, צעירים רבים ויפים שכל שרצו זה לרקוד ולשמוח נטבחו באכזריות בלתי נתפסת בידי מחבלי הנוחבה של החמאס.

אני מצדיעה לגיבור רמי דוידיאן שהציל רבים ממסיבת הנובה. ולכל מי שעשה כמותו... ועל זה נאמר... כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו