N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שלומי חדד

הבחירה של מזל חדד

שלומי חדד עובד משרד ראש הממשלה מתחילת המלחמה , סייע רבות למפונים מהדרום ומהצפון שהיו מתאכסנים במלונות בנתניה.

הכל במקצועיות, רגישות בחן רב ובהארת פנים לכל מפונה ומפונה ועל כך ישר כח.