N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן / אימו של רס"ן אריאל בן משה ז"ל

הבחירה של סימונה שביט

תמיר סטיינמן שידר מלב הגיהינום בעוטף עזה, היה קשוב לפניות התושבים אליו בטלפון הפרטי וניסה להעביר ולבקש עזרה, הביא את המראות והכל בזמן אמת.

גלית בן משה - אמא לשישה בנים, כולם גיבורי ישראל הקנתה ערכים של אהבת המולדת, והתנדבות ללא חת, שכלה בן, תמכה בשאר הבנים הלוחמים, בצניעות . ייצגה את רוח העם היהודי בארצו, תוך קבלת גזירת גורל. נחושה וכריזמטית