N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סגן יונתן גוטין ז"ל

הבחירה של יהונתן אלמוג פינקוס

סגן יונתן גוטין היה קשר״ג ביחידה הרב מימדית שנפל ב-7.10 תוך כדי שנלחם לשחרור קיבוץ בארי

יהי זכרו ברוך