N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן

הבחירה של יחזקאל תקוה

תמיר הכתב פה בדרום

תמיד כשפונים אליו הוא עונה, מרגיע ואומר את האמת.

אירוע ה-7.10 חשף אותנו לכתב אמיץ ורגיש