N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נילי יעקב

הבחירה של מני גרף

נילי עומדת מאחורי אירגון "עטופים באהבה" למען חיילים עצמאיים. הארגון מטפל בחיילים בודדים.

נילי נותנת את הלב והנשמה ודואגת לרווחת החיילים בעיקר בעיר ראשון לציון אבל גם מחוצה לה. היא דואגת לאוכל חם בסופי השבוע , לתנאי המחייה שלהם, לכל מה שחסר להם.

נילי מוקפת באנשים טובים שנותנים יד ועוזרים במיזם המקסים שלה. וזה על קצה המזלג.