N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מיכאלה ברקו

הבחירה של כנרת כל-און

מיכאלה ברקו מעודדת התנדבות ותרומה לקהילה והיא סמל לעשייה חברתית ומעורבות אמיתית בקהילות שונות בארץ.

יחד עם בעלה, רון צוקרמן, היא הקימה סטרט-אפ חברתי בשם טריביו אשר עושה סדר באפשרויות ההתנדבות בארץ ונותן גישה קלה למתנדבים בכל הגילאים.

בנוסף, היא דוגמא אישית להתנדבות החל במד״א , באיסוף מוצרי מזון, בשיפוץ בתים לנזקקים והרשימה עוד ארוכה מאוד. זו דוגמא מדהימה בעיניי לאשה שמנצלת את הפרסום שלה לעשיית טוב בעולם ולהשפעה על החברה להרבות בטוב.

מיכאלה ברקו היא אור גדול שחשוב להודות עליו