N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

פרופסור יוסף חביב

הבחירה של רינה שקד

ערבות הדדית בעקבות מלחמת חרבות ברזל - שותפות מצילת חיים לחולי הדיאליזה משדרות.

פרופסור יוסף חביב, מנהל המחלקה לנפרולוגיה בסורוקה, וצוות המחלקה ובשיתוף האח מוחמד עותמן מדיאליזה נתיבות, חברו בימים הראשונים ללחימה למגן דוד אדום ו"אחים לנשק" כדי להציל מטופלי דיאליזה קשים אשר היו לכודים בשדרות.

מטופלי הדיאליזה היו בסיכון לחייהם ככל שהזמן חלף. לכן, התקבלה החלטה לחלץ את המטופלים תחת איום המחבלים דרך כביש 232 הצדדי, אשר זוהה כפתוח.

האחריות של צוות המחלקה בראשות פרופ' יוסף חביב והנחישות להוציא את המטופלים משדרות בכל מחיר ולטפל בכל צרכיהם, הצילה את חייהם.

הסגנון האנושי וההגעה למרפה מחוץ לשעות העבודה ראויים להערצה, והן היחס והאכפתיות.

פרופ' יוסף חביב איש מיוחד, רופא בחסד עליון, מלאך!

הנני מבקשת לברך את פרופסור חביב יוסף, על פועלו ומסירות ליבו.