N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן קדוש מפנק האריות

הבחירה של סמדר כהן

אני לא חושבת שצריכה לפרט למה מגיע לאיתן קדוש מפנק האריות להדליק משואה.