N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בירן וטורי קושמן

הבחירה של אסנת בלנק

בירן וטורי קושמן הקימה בשיתוף עם פעילים נוספים את מיזם שוקדה שהאכיל ודאג לאוכל לחיילים רבים בעת המלחמה. עשתה זאת בצניעות גדולה ובהרתמות ענקית כאמא לשלושה ילדים. נרתמה ונתנה מכל הלב ללוחמים שלנו. כמו כן הקימה את מיזם שניצל לזכרה של התצפיתנית רומי אשל ז"ל.